Skip links

Mikro FUE yöntemi ile Saç Ekimi aşamaları nelerdir?

Mikro FUE yöntemi ile Saç Ekimi yaptırmak isteyen müşterilerimiz için aşamalarını listeledik;

  • Hazırlık aşamasında saçlar 1 mm kalacak şekilde kısaltılır.
  • Ekim yapılacak alan çok değilse ve hastanın saçı greft alınacak bölgeyi saklayacak kadar uzunsa, saçlar tamamen kesilmeyebilir.
  • Saçlar kısaltıldıktan sonra operasyon alanı antiseptik solüsyonla yıkanır.
  • Ardından, saçlı deri çepeçevre lokal anestezi ile uyuşturulur. Yapılan anestezi operasyonun sonuna kadar yeterli olur.
  • Mikro FUE’nin klasik FUE’den fark ince iğne uçlarının kullanılmasıdır. Mikro FUE’ de 0,6-0.8 mm arası çaplarda
  • FUE iğne uçlar kullanılır. Böylece daha küçük grefter alınır.
  • Daha küçük greftler, doğal ve sık ekim yapabilmek için önemlidir.
  • Bu arada saçların 1-4 kil içeren gruplar halinde olduğuna dikkat edin. Bu gruplara Foliküler Ünite denmektedir. Bu nedenle bu yöntem FUE (Follicular Unit Extraction) yani foliküler ünite çıkarılması olarak isimlendirilir.
  • Greftler toplanarak operasyon boyunca soğutulan özel solüsyonlarda saklanır.
  • Greftler implanter penin iğnesinin içerisine yerleştirilir. Greftin en üstünde bulunan ve ekim sonrasında kuruyup kabuk seklinde düşecek olan deri parçası dışarıda kalır. Ekim işlemi bu şekilde hastadan alınan tüm greftler ekilerek hasta işlem sonunda kafası pansuman yapılır.